Nieuw: de web applicatie One Minute Coaching. Voor altijd verlost van beoordelingsgesprekken

Beoordelingsgesprek

Heb jij al eens berekend hoeveel tijd je maandelijks bezig bent met het beoordelen van je medewerkers? Zie je elke keer weer op tegen al dat papierwerk dat beoordelingsgesprekken met zich meebrengt?

One Minute Coaching web applicatie wordt jouw alternatief.

Over een aantal weken gaat hij live.

De OMC web app is een tool die de je als teamleider of manager, de mogelijkheid biedt om direct na afloop van de One Minute Coaching, in maximaal 1 minuut tijd alle belangrijke informatie vast te leggen en op te slaan in de database van het bedrijf.

Informatie zoals de werk- en leerinstelling waarmee de medewerker aan het werk is en het effect van jouw coaching op de korte en middellange termijn.

Stel dat je binnen 1 minuut je medewerkers adequaat kunt coachen en de huidige vorm van beoordelen totaal wordt vervangen door One Minute Coaching?

Probeer je eens voor te stellen hoe je dan in de loop van de tijd de opgeslagen informatie ziet groeien. Informatie waarin al vrij snel trends te ontdekken zijn, de vordering richting eerder gestelde doelen zichtbaar worden, evenals het effect van deze korte interventies zelf, de wil om te leren en de persoonlijke groei.

Krijg je al een beeld?

Denk je eens in dat je medewerkers continu aandacht krijgen en de gelegenheid krijgen om mee te lezen met datgene dat jij hebt geconstateerd en eventueel opmerkingen kunnen maken in een apart kader?

Hoe ziet de web app er in een nutshell uit?

Naam van de medewerker uit jouw team Situatie

 

 

 

1:1

1:team

1:teammeeting

Mentale stemming van de medewerker bij de start

 

 Kleurencirkel

 

Communicatietechniek

 

 

  

Complimenteren

Inspireren

Confronteren

Provoceren 

Effect van de One Minute Coaching

  

 

Geen

Bewustwording

Mindset switch

Eerste gedrags-verandering

 

Korte toevoeging:

Hoe werkt dit?

Lees “Nieuw: de web applicatie One Minute Coaching. Voor altijd verlost van beoordelingsgesprekken” verder

RSS

Aannames doen zonder te oordelen is dé manier om nieuwe medewerkers te screenen

oordelen

 

In veel bedrijven is er op dit moment een tekort aan (goed) personeel. Dat geldt zeker voor de Callcenter branche. Deze branche heeft geen positief imago; veel jongeren vinden het werk aan de telefoon niet aantrekkelijk.

Goed en gemotiveerd personeel vinden is dus een grote uitdaging. Zowel om ze aan boord te krijgen krijgen als ze te houden. Daar zijn uiteraard goed doordachte inwerkprogramma’s voor. Deze programma’s worden bij veel bedrijven tussen de 10 à 20 werkdagen afgewerkt, voordat mensen de gelegenheid krijgen om hun vaardigheden zelfstandig in te zetten voor de nieuwe organisatie.

Is daar zoveel tijd voor nodig?

Nee.

Kleurencirkel

Want, stel dat je de werkinstelling van de nieuwe medewerker kunt lezen en daarmee kan voorspellen hoe deze medewerker zijn baan gaat oppakken. Hoeveel tijdwinst zou je daar niet mee kunnen maken?

Stel dat de nieuwe mensen open staan voor coaching, mentale veerkracht blijken te hebben en dat ze in betrekkelijk korte tijd steeds weer terug bewegen naar hun uitdaging (zie model). Wat is de voorspellende waarde van deze mentale veerkracht?

Stel dat je het verschil ziet tussen het sociaal wenselijke gedrag en de oprechte motivatie van deze medewerker. Hoeveel sneller zou je iets kunnen zeggen over zijn of haar leerbereidheid en de kansen voor een succesvolle samenwerking? 

Lees “Aannames doen zonder te oordelen is dé manier om nieuwe medewerkers te screenen” verder

RSS

Nooit meer beoordelingsgesprekken? Hoe dan?

Beoordelingsgesprek

Ergens zijn we in het bedrijfsleven doorgeslagen en hebben we met elkaar bedacht dat we altijd, overal en over alles moeten vergaderen. De vraag is of dat wel nodig is.

Als je mij volgt, dan heb je vast gemerkt dat ik de laatste tijd veel blog over doorlopend en rondlopend coachen en over het afschaffen van beoordelingsgesprekken. Ik denk namelijk dat er een goed alternatief is. Een alternatief dat tijd, energie en dus geld oplevert. Als je medewerkers in het moment coacht, alleen superkorte overleggen voert, heb je een groter effect op het gedrag van de ander is er veel tijd over voor ‘het echte werk’ dat gedaan moet worden.

Maar hoe kom je als teammanager tot een beoordeling van de bijdrage die mensen aan de organisatie leveren, zonder dat je beoordelingsgesprekken hoeft te voeren?

Ik gebruik daarvoor de volgende cyclus:

  1. Kijk naar de gedragingen en de acties van je mensen. Zie hoe ze op jouw coachingsmomenten reageren. Doe dit zonder te oordelen, of in elk geval zo min mogelijk

Als je als leidinggevende over de afdeling loopt, of achter je laptop zit, zie je van alles gebeuren. Je ziet mensen binnenkomen, je ziet mensen geconcentreerd werken of regelmatig koffie halen. Je ziet een overleg dat langer duurt dan afgesproken, je ziet mensen regelmatig naar collega’s lopen. Neem dit waar zonder te oordelen.

Lees “Nooit meer beoordelingsgesprekken? Hoe dan?” verder

RSS

Excuses, we vragen er zelf naar!

Excuses

In elke organisatie, in elk team, worden fouten gemaakt. Dat is een gegeven. Iedereen weet het. “Fouten maken mag!” word er geroepen. Het is helemaal goed, zolang je dezelfde fout niet nog eens maakt. Alleen als je leert van je fouten mag je ze maken.

Maar hoe ga je om met mensen in je team die de gewoonte hebben om regelmatig fouten te maken waarvan je weet dat ze ‘niet nodig’ zijn?

Veel teamleiders en managers hoor ik op zulke momenten zeggen, “Waarom doe je dat dan ook zo?” waarna de ander de gelegenheid aangrijpt om in allerlei toonaarden te verklaren hoe het komt dat het (weer) fout gegaan is.

Zinnen die beginnen met “Ik dacht dat…….”. “Ik kan daar niets aan doen, want…” etc.

Lees “Excuses, we vragen er zelf naar!” verder

RSS

10 tips voor een sneller onboardingproces

Recruitment kost organisaties jaarlijks 3.500 euro per medewerker. Werkgevers zijn continu bezig met adverteren, sourcen, werven, interviewen, assessen en onboarden van nieuwe mensen.

Veel bedrijven zijn aan de hand van training en begeleiding op zoek naar goed en passend personeel. Vaak hangen deze intensieve processen nog vast aan oude waarden en trage leerpaden. Dit kan veel korter, sneller en daardoor goedkoper!

Onboarding

Als je onderstaande aanpak volgt kun je na één trainingsdag met nieuwe mensen voor 90% nauwkeurig zeggen wie er aan boord gaan komen.

Hoe? Door gebruik te maken van de volgende uitgangspunten:

Lees “10 tips voor een sneller onboardingproces” verder

RSS