We drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was!

alles blijft zoals het was

Volgens de cijfers van het NRTO (de branchevereniging voor trainen & opleiden) bedraagt de gezamenlijke omzet van bedrijfstrainingen en – opleidingen € 3,4 miljard in Nederland per jaar.

Bedrijfsopleidingen, trainingen en cursussen aan mensen die veronderstellen dat het geleerde door de deelnemers in een werksituatie daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.

….Veronderstellen…  

Organisaties die hun medewerkers bedrijfsopleidingen laten volgen zonder deze kennis te borgen, gooien geld over de balk

Wat het onderwerp van de bedrijfsopleiding ook is, uiteindelijk moet dit worden toegepast in de praktijk. De meeste mensen die deze opleidingen inkopen of verzorgen gaan ervan uit dat dit vanzelf gaat. En niets is minder waar.

Verandering gaat One Minute at a time

Voor echte verandering heb je constante coaching van de ander nodig
Er is begeleiding, coaching en sturing binnen het bedrijf voor nodig.

Mensen zijn hardnekkig in het vasthouden aan oude gewoonten
Ook al snappen ze het belang van een andere aanpak

Hoe verloopt een succesvolle implementatie?

Bij het implementeren van veranderingen zijn er een drietal fasen waar de betreffende medewerker doorheen moet om uiteindelijk zijn of haar nieuwe kennis in de praktijk te brengen.

1)     De bewustwordingsfase

Veel mensen zijn zich vaak niet bewust dat ze terugvallen in de oude aanpak en hebben een spiegel nodig in de vorm van coaching om te weten dat ze het anders doen dan afgesproken. In deze fase is de intrinsieke motivatie om het anders te gaan doen essentieel.

De coach is ervoor om die intrinsieke motivatie te triggeren.

2)     De veranderingsfase Lees “We drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was!” verder

RSS

Nieuw: de web applicatie One Minute Coaching. Voor altijd verlost van beoordelingsgesprekken

Beoordelingsgesprek

Heb jij al eens berekend hoeveel tijd je maandelijks bezig bent met het beoordelen van je medewerkers? Zie je elke keer weer op tegen al dat papierwerk dat beoordelingsgesprekken met zich meebrengt?

One Minute Coaching web applicatie wordt jouw alternatief.

Over een aantal weken gaat hij live.

De OMC web app is een tool die de je als teamleider of manager, de mogelijkheid biedt om direct na afloop van de One Minute Coaching, in maximaal 1 minuut tijd alle belangrijke informatie vast te leggen en op te slaan in de database van het bedrijf.

Informatie zoals de werk- en leerinstelling waarmee de medewerker aan het werk is en het effect van jouw coaching op de korte en middellange termijn.

Stel dat je binnen 1 minuut je medewerkers adequaat kunt coachen en de huidige vorm van beoordelen totaal wordt vervangen door One Minute Coaching?

Probeer je eens voor te stellen hoe je dan in de loop van de tijd de opgeslagen informatie ziet groeien. Informatie waarin al vrij snel trends te ontdekken zijn, de vordering richting eerder gestelde doelen zichtbaar worden, evenals het effect van deze korte interventies zelf, de wil om te leren en de persoonlijke groei.

Krijg je al een beeld?

Denk je eens in dat je medewerkers continu aandacht krijgen en de gelegenheid krijgen om mee te lezen met datgene dat jij hebt geconstateerd en eventueel opmerkingen kunnen maken in een apart kader?

Hoe ziet de web app er in een nutshell uit?

Naam van de medewerker uit jouw teamSituatie

 

 

 

1:1

1:team

1:teammeeting

Mentale stemming van de medewerker bij de start

 

 Kleurencirkel

 

Communicatietechniek

 

 

  

Complimenteren

Inspireren

Confronteren

Provoceren 

Effect van de One Minute Coaching

  

 

Geen

Bewustwording

Mindset switch

Eerste gedrags-verandering

 

Korte toevoeging:

Hoe werkt dit?

Lees “Nieuw: de web applicatie One Minute Coaching. Voor altijd verlost van beoordelingsgesprekken” verder

RSS

Coachen is niet praten óver maar praten mét

Praten met

Wat is het verschil tussen een training en een wedstrijd?

Een training is niet voor het eggie, er staan geen belangen op het spel en als het fout gaat zijn er geen nadelige consequenties. Bij een wedstrijd gaat het ergens om. Het kan fout gaan, het kan goed uitpakken.

Dat geldt ook voor het aanspreken van een medewerker. Je kunt dit oefenen, zoals in een training, zonder dat de persoon in kwestie aanwezig is, of je kunt de ander aanspreken in het moment zelf, met het risico dat het alle kanten op kan gaan. Dat de medewerker boos of beledigd is, of er een discussie ontstaat.

Dat is ook exact de reden dat veel leidinggevenden liever ‘praten over’ dan ‘praten met’.

Lees “Coachen is niet praten óver maar praten mét” verder

RSS

Weg met beoordelingsgesprekken: leer waardevrij waarnemen (deel 2)

waardenvrij waarnemen

In mijn vorige blog over het waardevrij observeren van je medewerkers (deel I) zijn de mentale stemmingen uitdaging (groene cirkel) en spanning, verkrampen (gele cirkel) aan de orde gekomen.

Zonder oordeel kijken naar je medewerkers, alsof je op een terras zit. De tijd nemen om te zien hoe mensen zich tijdens hun werk door deze mentale stemmingen heen bewegen is een perfecte manier om (nog) beter te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen en de bewegingen die je medewerkers gaan maken.

Door te kijken naar de wijze waarop de mensen zich, vaak onbewust en al of niet veerkrachtig gedragen, krijg je inzicht in de instelling (of mindset) waarmee de medewerkers hun werk doen.

Er zijn vier mogelijke stemmingen die van invloed zijn op die mindset. Iedere stemming heeft voor- en nadelen. Daarin zit geen goed of fout.

Het uitgangspunt van deze manier van kijken is dat je de aanname mag doen dat ieder mens, in de omgeving waarin hij of zij zich bevindt, zich wil verbeteren. Door verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen kan die verbetering vooral worden bewerkstelligd door diegenen die het grootste deel van de tijd uitgedaagd zijn (groene cirkel) voor datgene dat ze doen. Hierdoor zijn ze de beste versie van zichzelf op dat moment. Ze leveren daarmee, onder de omstandigheden, de beste prestatie.

Lees “Weg met beoordelingsgesprekken: leer waardevrij waarnemen (deel 2)” verder

RSS

Weg met beoordelingsgesprekken. Leer waardevrij waarnemen (deel 1)

De lente is weer in volle gang. En met lekker weer gaan we graag op een terras zitten. Mensen kijken. Vaak vinden we het leuk om nietsvermoedende voorbijgangers op afstand van commentaar te voorzien. “Moet je die zien…”.

Als leidinggevende werk je dagelijks met mensen en als het goed is ben je die ook aan het ‘bekijken’. Je ziet ze met elkaar in gesprek, in gesprek met de klant en in gesprek met jou.

En als je naar hen kijkt, waar kijk je dan naar? Van nature kijken we met eenzelfde oordelende blik als op het terras. We kijken naar de dingen die niet goed gaan.

Lees “Weg met beoordelingsgesprekken. Leer waardevrij waarnemen (deel 1)” verder

RSS