Voornemens volhouden en daadwerkelijk veranderen? Neem een coach

Ken je dat, dat je jezelf hebt voorgenomen om zaken anders aan te pakken?

Je maakt afspraken in je eigen belang en geeft je volle commitment. Je begint er vol enthousiasme aan en toch pak je niet door. Je haakt al snel af.

Te gek voor woorden, als je het goed beseft. Als je echt je voornemen vol wilt houden, heb je in veel gevallen een ander, bijvoorbeeld een coach, nodig. De ander die je spiegelt op je eigen afspraken en de uitvoering daarvan. Je bent in de loop van de jaren zelf namelijk erg goed geworden in het bedenken van excuses en het uitstellen van voorgenomen acties. Zelfs als het acties betreft die je echt kunnen helpen en beter kunnen maken.

Grenzen stellen

Laatst vertelde een manager mij dat een zeer hardwerkende medewerkster met zichzelf had afgesproken dat ze op vrijdagmiddag vrij zou nemen als ze over haar maximaal aantal uren van de week heen was. De eerstvolgende vrijdagmiddag waarop ze al ruim over het aantal afgesproken werkuren heen was, was ze nog steeds bezig. Toen de manager haar hierop aansprak, gaf ze aan nog graag te willen blijven omdat er nog zoveel te doen was. Pas na krachtig aandringen van deze manager, die er op stond dat ze het kantoor verliet om weekend te vieren, ging ze. Schoorvoetend en twee uur later dan ze met zichzelf had afgesproken. Zonder de interventie van de manager was ze gebleven en had ze zichzelf waarschijnlijk over de kop gewerkt.

En zo herken je je wellicht in de volgende thema’s jezelf of je collega’s.

“Dit gaat mij niet meer gebeuren”

Een teamleider die de gewoonte heeft om alle ellende van zijn mensen op te lossen, vaak aan het einde van het liedje stank voor dank krijgt en na de zoveelste sof roept, ‘dit gaat mij niet meer gebeuren’…..om tot zijn schrik een half jaar later exact hetzelfde te doen.

Een directeur die een medewerker voortdurend beschermt, helpt, begeleidt, salarisverhoging geeft, allemaal vanuit de overtuiging dat er veel in deze persoon zit. Om vervolgens te horen te krijgen dat deze medewerker bij de concurrent gaat werken voor iets meer salaris en vervolgens roept….. ‘dit gaat mij niet meer overkomen’…… Om na een jaar in dezelfde valkuil te stappen.

“Nu ben ik er klaar mee”

Een accountmanager die in de verkoop naar klanten altijd de gewoonte heeft net iets meer aan te bieden dan mogelijk is, waardoor hij met zijn collega’s van de binnendienst in de clinch ligt, omdat ze het niet eens zijn met zijn verkoopmethode. En na het laatste akkefietje met een collega roept, ‘nu ben ik er klaar mee’. ‘Ik beloof nooit meer iets aan welke klant dan ook!’ om ditzelfde gedrag een aantal weken later weer gewoon te herhalen.

Dit en nog vele andere voorbeelden zijn herkenbaar, vervelend voor de belanghebbenden en vragen om ander gedrag. Hoezeer de persoon zich daarvan ook bewust is, veranderen lukt meestal pas echt als een ander (bijvoorbeeld een coach) zich er positief kritisch mee gaat bemoeien en de oprechte spiegel voorhoudt.

In het bedrijfsleven is een teammanager met coachvaardigheden een must om gedragsverandering te borgen

Deze teammanager heeft echter zelf ook baat bij het aanleren van de juiste vaardigheden en blijft ook alleen scherp als hij zelf ook getraind wordt.

Meld je aan voor de Open Training One Minute Coaching en leer hoe je gedragsverandering blijvend implementeert

One Minute Coaching is een methode die teammanagers traint en begeleidt in het succesvol en blijvend implementeren van gedragsverandering. One Minute Coaching biedt een Open Training voor teamleiders en managers om deze vaardigheden in drie dagdelen te onderzoeken en aan te leren. Samen met de door ons ontwikkelde One Minute Coaching webapplicatie biedt deze training de oplossing voor managers die blijvende gedragsverandering op de werkvloer wensen.

De eerstvolgende Open Training start op 4 december a.s. en vindt plaats in onze nieuwe trainingslocatie UniePlaza in Culemborg. Er is ruimte voor maar maximaal 10 aanmeldingen. Reserveer snel jouw plek!

 

RSS

We drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was!

alles blijft zoals het was

Volgens de cijfers van het NRTO (de branchevereniging voor trainen & opleiden) bedraagt de gezamenlijke omzet van bedrijfstrainingen en – opleidingen € 3,4 miljard in Nederland per jaar.

Bedrijfsopleidingen, trainingen en cursussen aan mensen die veronderstellen dat het geleerde door de deelnemers in een werksituatie daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.

….Veronderstellen…  

Organisaties die hun medewerkers bedrijfsopleidingen laten volgen zonder deze kennis te borgen, gooien geld over de balk

Wat het onderwerp van de bedrijfsopleiding ook is, uiteindelijk moet dit worden toegepast in de praktijk. De meeste mensen die deze opleidingen inkopen of verzorgen gaan ervan uit dat dit vanzelf gaat. En niets is minder waar.

Verandering gaat One Minute at a time

Voor echte verandering heb je constante coaching van de ander nodig
Er is begeleiding, coaching en sturing binnen het bedrijf voor nodig.

Mensen zijn hardnekkig in het vasthouden aan oude gewoonten
Ook al snappen ze het belang van een andere aanpak

Hoe verloopt een succesvolle implementatie?

Bij het implementeren van veranderingen zijn er een drietal fasen waar de betreffende medewerker doorheen moet om uiteindelijk zijn of haar nieuwe kennis in de praktijk te brengen.

1)     De bewustwordingsfase

Veel mensen zijn zich vaak niet bewust dat ze terugvallen in de oude aanpak en hebben een spiegel nodig in de vorm van coaching om te weten dat ze het anders doen dan afgesproken. In deze fase is de intrinsieke motivatie om het anders te gaan doen essentieel.

De coach is ervoor om die intrinsieke motivatie te triggeren.

2)     De veranderingsfase Lees “We drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was!” verder

RSS

Aannames doen zonder te oordelen is dé manier om nieuwe medewerkers te screenen

oordelen

 

In veel bedrijven is er op dit moment een tekort aan (goed) personeel. Dat geldt zeker voor de Callcenter branche. Deze branche heeft geen positief imago; veel jongeren vinden het werk aan de telefoon niet aantrekkelijk.

Goed en gemotiveerd personeel vinden is dus een grote uitdaging. Zowel om ze aan boord te krijgen krijgen als ze te houden. Daar zijn uiteraard goed doordachte inwerkprogramma’s voor. Deze programma’s worden bij veel bedrijven tussen de 10 à 20 werkdagen afgewerkt, voordat mensen de gelegenheid krijgen om hun vaardigheden zelfstandig in te zetten voor de nieuwe organisatie.

Is daar zoveel tijd voor nodig?

Nee.

Kleurencirkel

Want, stel dat je de werkinstelling van de nieuwe medewerker kunt lezen en daarmee kan voorspellen hoe deze medewerker zijn baan gaat oppakken. Hoeveel tijdwinst zou je daar niet mee kunnen maken?

Stel dat de nieuwe mensen open staan voor coaching, mentale veerkracht blijken te hebben en dat ze in betrekkelijk korte tijd steeds weer terug bewegen naar hun uitdaging (zie model). Wat is de voorspellende waarde van deze mentale veerkracht?

Stel dat je het verschil ziet tussen het sociaal wenselijke gedrag en de oprechte motivatie van deze medewerker. Hoeveel sneller zou je iets kunnen zeggen over zijn of haar leerbereidheid en de kansen voor een succesvolle samenwerking? 

Lees “Aannames doen zonder te oordelen is dé manier om nieuwe medewerkers te screenen” verder

RSS

Weg met beoordelingsgesprekken: leer waardevrij waarnemen (deel 2)

waardenvrij waarnemen

In mijn vorige blog over het waardevrij observeren van je medewerkers (deel I) zijn de mentale stemmingen uitdaging (groene cirkel) en spanning, verkrampen (gele cirkel) aan de orde gekomen.

Zonder oordeel kijken naar je medewerkers, alsof je op een terras zit. De tijd nemen om te zien hoe mensen zich tijdens hun werk door deze mentale stemmingen heen bewegen is een perfecte manier om (nog) beter te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen en de bewegingen die je medewerkers gaan maken.

Door te kijken naar de wijze waarop de mensen zich, vaak onbewust en al of niet veerkrachtig gedragen, krijg je inzicht in de instelling (of mindset) waarmee de medewerkers hun werk doen.

Er zijn vier mogelijke stemmingen die van invloed zijn op die mindset. Iedere stemming heeft voor- en nadelen. Daarin zit geen goed of fout.

Het uitgangspunt van deze manier van kijken is dat je de aanname mag doen dat ieder mens, in de omgeving waarin hij of zij zich bevindt, zich wil verbeteren. Door verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen kan die verbetering vooral worden bewerkstelligd door diegenen die het grootste deel van de tijd uitgedaagd zijn (groene cirkel) voor datgene dat ze doen. Hierdoor zijn ze de beste versie van zichzelf op dat moment. Ze leveren daarmee, onder de omstandigheden, de beste prestatie.

Lees “Weg met beoordelingsgesprekken: leer waardevrij waarnemen (deel 2)” verder

RSS

Weg met beoordelingsgesprekken. Leer waardevrij waarnemen (deel 1)

De lente is weer in volle gang. En met lekker weer gaan we graag op een terras zitten. Mensen kijken. Vaak vinden we het leuk om nietsvermoedende voorbijgangers op afstand van commentaar te voorzien. “Moet je die zien…”.

Als leidinggevende werk je dagelijks met mensen en als het goed is ben je die ook aan het ‘bekijken’. Je ziet ze met elkaar in gesprek, in gesprek met de klant en in gesprek met jou.

En als je naar hen kijkt, waar kijk je dan naar? Van nature kijken we met eenzelfde oordelende blik als op het terras. We kijken naar de dingen die niet goed gaan.

Lees “Weg met beoordelingsgesprekken. Leer waardevrij waarnemen (deel 1)” verder

RSS