Nieuw: de web applicatie One Minute Coaching. Voor altijd verlost van beoordelingsgesprekken

Beoordelingsgesprek

Heb jij al eens berekend hoeveel tijd je maandelijks bezig bent met het beoordelen van je medewerkers? Zie je elke keer weer op tegen al dat papierwerk dat beoordelingsgesprekken met zich meebrengt?

One Minute Coaching web applicatie wordt jouw alternatief.

Over een aantal weken gaat hij live.

De OMC web app is een tool die de je als teamleider of manager, de mogelijkheid biedt om direct na afloop van de One Minute Coaching, in maximaal 1 minuut tijd alle belangrijke informatie vast te leggen en op te slaan in de database van het bedrijf.

Informatie zoals de werk- en leerinstelling waarmee de medewerker aan het werk is en het effect van jouw coaching op de korte en middellange termijn.

Stel dat je binnen 1 minuut je medewerkers adequaat kunt coachen en de huidige vorm van beoordelen totaal wordt vervangen door One Minute Coaching?

Probeer je eens voor te stellen hoe je dan in de loop van de tijd de opgeslagen informatie ziet groeien. Informatie waarin al vrij snel trends te ontdekken zijn, de vordering richting eerder gestelde doelen zichtbaar worden, evenals het effect van deze korte interventies zelf, de wil om te leren en de persoonlijke groei.

Krijg je al een beeld?

Denk je eens in dat je medewerkers continu aandacht krijgen en de gelegenheid krijgen om mee te lezen met datgene dat jij hebt geconstateerd en eventueel opmerkingen kunnen maken in een apart kader?

Hoe ziet de web app er in een nutshell uit?

Naam van de medewerker uit jouw teamSituatie

 

 

 

1:1

1:team

1:teammeeting

Mentale stemming van de medewerker bij de start

 

 Kleurencirkel

 

Communicatietechniek

 

 

  

Complimenteren

Inspireren

Confronteren

Provoceren 

Effect van de One Minute Coaching

  

 

Geen

Bewustwording

Mindset switch

Eerste gedrags-verandering

 

Korte toevoeging:

Hoe werkt dit?

Je voert de naam van je medewerker in. Bij het toetsen van de eerste letter, plopt zijn of haar naam direct op. Dan geef je aan in welke situatie de coaching plaatsvond en welke mindset de medewerker had toen je hem of haar tegenkwam. Het uitgangspunt bij het bepalen van de mindset is dat geen enkele stemming goed of fout is. Het is een constatering op basis van jouw intuïtie, de non-verbale uitingen en verbale opmerkingen van de ander, waardoor jij een keuze maakt. Je kunt uit een van de vier stemmingen kiezen. Dit is geen onderhandelbaar onderdeel.

Dan vind je coaching plaats waarbij je gebruik maakt van een of meer van de One Minute Coaching communicatietechnieken. Je blijft uit de inhoud en hebt als doel de ander uit te nodigen te bewegen richting groen (zie de mentale stemmingen). Dit geeft mentale veerkracht bij de ander, als die dat wil. Uiteraard is het ook prima als er geen beweging (zichtbaar) is.

De medewerker is op zo’n best en presteert optimaal in de groene cirkel. Dat geldt voor iedereen. Medewerkers die 60 tot 70% van hun werktijd in de groene cirkel zitten, zijn razend productief. De overige mentale stemmingen zijn daarbij enorm belangrijk. Afhaken is nodig om afstand te nemen. Woede, frustratie geven energie en zijn een teken van betrokkenheid. Spanning en verkramping zijn een indicatie dat mensen hun comfort zone verlaten, met een leermoment en persoonlijke groei als gevolg.

Je coaching heeft effect. Of niet. Dat is ook een effect. Hoe goed je coaching ook is soms gebeurt er niets. Constateer dit zonder het op je eigen coaching te betrekken. De beweging of verandering ontstaat immers alleen met toestemming van de ander.

Na een vijftal coachingsmomenten is er de mogelijkheid een korte samenvatting te schrijven en wellicht conclusies te trekken. Door het combineren van alle One Minute Coaching interventies ontstaat een collage aan momenten. Een palet aan indrukken zoals:

  • De werk- en leerinstelling van deze medewerker
  • Het tempo van leren en veranderen
  • De bereidheid tot leren en veranderen
  • De mentale veerkracht waarmee de ander op situaties reageert
  • Mentale patronen onder druk. De bewegingen die de medewerker in de mentale stemmingscirkels maakt.

    Waarom zou je een One Minute Coaching web app willen gebruiken? 

De voordelen voor jou als manager of als teamleider:

Je hoeft geen lange beoordelingsgesprekken meer te voeren. Geweldig hè! Je zit veel minder vaak in een aparte ruimte te praten over wat er gebeurd is en wat er gaat gebeuren.

Voordelen voor jou als medewerker:

Je krijgt de gelegenheid te lezen wat de manager of teamleider van je vindt en hoe hij jou wel of niet ziet bewegen. Je kunt ervoor kiezen te groeien of niet. Je kunt ingrijpen door een gesprek aan te gaan met de teamleider. In dat geval zitten jullie bij elkaar op jouw initiatief. Wat een positief effect heeft op jouw gevoel van invloed en op de indruk die je op je manager hebt.

Voordelen voor jou als directeur:

Je medewerkers, teamleiders, managers communiceren met kortere lijnen, efficiënter, en de terugkoppeling vindt direct plaats. Coaching-on-the-job, of rondlopend en doorlopend coachen geeft enorme tijdswinst. Iedereen kan gewoon aan het werk blijven. Daarnaast hoeft er niet meer in aparte ruimtes vergaderd te worden. Je kunt met minder gehuurde meters volstaan.

Nog een paar weken geduld, dan is de app er!

En ik kan niet wachten om bij jullie op kantoor te laten zien hoe goed het werkt. Wil je een 30 Minuten One Minute Workshop boeken? Dat kan.

De 30 minuten One Minute Coaching Workshop met web app demonstratie! 

Ik kom je, bij jou op kantoor, in een half uur laten zien (en ervaren!) hoe makkelijk je on the job coacht met One Minute Coaching. Als je de technieken weet toe te passen, ben je voortaan verlost van smoezen, achterkamergesprekken en tijdrovende functioneringsgesprekken.

Kun je je al voorstellen hoeveel meer je dan als teamleider kunt bereiken en wat een prettige werksfeer er kan ontstaan?

De voorwaarde om deel te nemen aan de workshop is dat je minimaal  5 tot 8 collega’s en een workshopruimte regelt, en een half uur tot drie kwartier van jullie tijd vrij maakt.

Wil je je aanmelden voor een 30 minuten One Minute Coaching Workshop, klik dan hier.

RSS


Geen blog meer missen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond One Minute Coaching?
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *