Hoe werkt One Minute Coaching?

Veel van onze klanten zijn op zoek naar een ander werkklimaat. Het moet bijvoorbeeld pro-actiever, daadkrachtiger, reflectiever. En het liefst zo snel mogelijk. Daar past een ander gedrag en houding bij.

One Minute Coaching heeft haar oorsprong in de wereld van de topsport. Ze traint operationeel leidinggevenden in het veranderen van gedrag van hun medewerkers in drie fases (zie model). Met One Minute Coaching leer je als teammanager in het moment in te spelen op de mindset of gemoedstoestand van de medewerkers.

Zelf eens proberen? Kom naar onze introductieworkshop. De methode blijkt uiterst effectief in het creëren van ander gedrag, met toestemming van de medewerkers zelf. Effectiever dan lang op hen in te praten of te dreigen met sancties. Al die korte momenten van een minuut creëren een effectievere cultuur, meer actie en betere resultaten.

Maak hieronder kennis met de  fases van gedragsverandering door One Minute Coaching.

Stap   bewustwording

Verandering begint bij bewustwording. Bewustwording dat dingen anders moeten, vanwege de pijn die de huidige situatie geeft, of het plezier dat de toekomstige situatie gaat geven. Met korte classroom momenten en coaching on-the-job traint One Minute Coaching leidinggevenden om de ander ‘in het moment’ en altijd met een positieve intentie te spiegelen. We geven One Minute Workshops om deze aanpak zelf te ervaren. Spiegelen op de houding en gedrag van de ander creëert vaak bewustwording, is in het belang van de ander en geeft intrinsieke motivatie om bepaalde situaties ècht anders aan te pakken.

Meer over de trainingen

Stap   verandering

Als commitment is uitgesproken en de verandering is ingezet, is jouw positieve aanwezigheid als leidinggevende essentieel om de verandering vol te kunnen houden. Maak daarom gebruik van One Minute Coaching every day. One Minute Coaching bied je de mogelijkheid dagelijks persoonlijke aandacht en vertrouwen te blijven geven. Dankzij jouw korte en positieve interventies ontwikkelen medewerkers zich en lukt het hen om de gedragsveranderingen echt door te zetten. Met One Minute Coaching on-the-job wordt een succesvoller werkklimaat gerealiseerd.

Meer over de trainingen

“Zo makkelijk kan het toch niet zijn?”

Stap   borging

One Minute Coaching a day, ‘keeps the doctor away’. Ondanks dat veel medewerkers talloze trainingen volgen, veranderen gedrag en nieuwe inzichten slechts tijdelijk. Nieuw gedrag wordt zelden blijvend toegepast. Met de korte interventies van positieve aandacht voor de medewerker en de intrinsieke voornemens die hij zich heeft gemaakt, borg je de veranderingen. Dankzij de persoonlijke coaching on-the-job en onze webapplicatie, waarmee je je coachingsmomenten vastlegt, trainen leidinggevenden op het borgen van de gedragsveranderingen. Nieuwe gedragingen zijn een gewoonte geworden, een andere cultuur ontstaat.

Meer over de trainingen

One Minute Coaching App

Nooit meer beoordelingsgesprekken. Met deze tool leg je binnen een minuut je korte coachingsmoment vast.

Vraag een demo aan

Huidige klanten

RSS