Blog

Het is 2025: Kan One Minute Coaching ook in minder dan een minuut?

 

Welkom in de toekomst

 • waarin je steeds minder tijd hebt om een kwalitatief en kwantitatief uitstekend resultaat neer te zetten in een voortdurend veranderende omgeving
 • waarin je gevraagd wordt steeds sneller te reageren op datgene dat er gebeurt en waarin er van je verwacht wordt dat jij jezelf in hoog tempo blijft ontwikkelen.

Tijd gaat een nog veel belangrijkere rol spelen. Wat merken we daarvan in (de aanloop naar) 2025?

 • Meetings op kantoor duren maximaal 30 minuten en vinden staand plaats.
 • Persoonlijke doelstellingen worden steeds sneller gehaald en bijgesteld. De tijd dat een doel werd gesteld voor een volledig jaar, ligt al jaren achter ons.
 • Het duurt nu nog slechts minuten waarin je kunt reageren op mails en apps.
 • Apart gaan zitten met een collega in een kantoortje voor een ‘onderonsje’ van minimaal een kwartier bestaat in veel bedrijven niet meer.
 • Hazenslaapjes van twintig minuten op kantoor zijn de gewoonste zaak van de wereld.
 • Lunches zijn uitgebalanceerd en worden met aandacht gegeten in maximaal 30 minuten.

100 meter sprint

Fotografie: Sum_of_Marc on Flickr CC

Illustratief voor de ontwikkeling is de internationale atletiek en dan met name de 100 meter sprint. Atleten zijn steeds sneller gaan lopen. Van 10.0 seconden in 1960 naar 9.59 seconden in 2009. Alle voorwaarden om tot deze opvallende prestatieverbetering te komen zijn verbeterd. Voeding, kleding, training, schoeisel, begeleiding, planning etc. Een niet te stoppen proces waarin alle details worden aangescherpt om sneller te worden, zodat er in 2025 een nog snellere tijd staat.

In de sport is de tijd een indicatie van vooruitgang. In het bedrijfsleven is een scherpere tijd geen doel op zichzelf

Tijd zegt iets over de efficiency. Als het korter kan dan in 1 minuut, dan gebeurt dat. Uiteraard met behoud van kwaliteit en aandacht. Zo blijft er nog steeds aandacht voor het ‘pijnlijke moment’ waarop mensen zich bewust worden van hun eigen onvaardigheid. Het is een essentieel onderdeel van het leerproces. In 2025 duurt coaching on the job veel korter dan nu en zal het altijd ten behoeve van de volgende stap in de ontwikkeling worden ingezet. Bedrijfstrainingen duren om die reden geen hele dagen meer, hooguit een dagdeel.

Wat betekent dit concreet voor leren, ontwikkelen en beoordelen?

 • Ultra korte on-boardingscycli van een aantal uur blijken voldoende om nieuwe mensen op hun waarde(n) te kunnen inschatten, van het moment van recruiting tot de eerste handelingen in een nieuwe omgeving.
 • De jaarlijkse beoordeling van medewerkers is volledig vervangen door de ‘in het moment’ coachingsmomenten, sturingsmomenten en waarnemingsmomenten. Doelen worden van week tot week en van moment tot moment, door de leidinggevende en de medewerker gesteld en bijgesteld.
 • De mindset van de mensen speelt in dit hoge tempo een cruciale rol. Het is essentieel dat mensen veerkrachtig omgaan met wisselende omstandigheden, snel kunnen schakelen ‘in het moment’, om er weer volledig met de aandacht bij te zijn. Hierdoor haal je het optimale uit dat moment en presteer je naar je beste vermogen.

Kortom:

 • De momenten worden steeds belangrijker, omdat ons emotionele geheugen veelal situationeel ‘werkt’.
 • Beslissingen om zaken anders aan te pakken of juist door te pakken vinden ‘in het moment’ plaats.
 • Gemoedstoestanden veranderen van moment tot moment. Lang stil staan bij de schuldvraag is daarom zonde van de tijd en vertraagt het leerproces.
 • Combineer werken en leren. Doorbreek de sleur van vaste patronen en ga altijd op zoek naar de volgende stap.

Waarom schets ik dit beeld?

Omdat ik geloof dat als we de tijd voor zijn, we grip houden op de toekomst.

En ik geloof dat One Minute Coaching echt een verschil kan maken in een maatschappij waarin tijd het meest kostbare goed is.

Wil jij voorbereid zijn op de toekomst? Volg dan de training One Minute Coaching. Meer informatie vind je hier. In september gaan we weer van start. Ik hoop je dan te ontmoeten.

RSS

Nieuw: de web applicatie One Minute Coaching. Voor altijd verlost van beoordelingsgesprekken

Beoordelingsgesprek

Heb jij al eens berekend hoeveel tijd je maandelijks bezig bent met het beoordelen van je medewerkers? Zie je elke keer weer op tegen al dat papierwerk dat beoordelingsgesprekken met zich meebrengt?

One Minute Coaching web applicatie wordt jouw alternatief.

Over een aantal weken gaat hij live.

De OMC web app is een tool die de je als teamleider of manager, de mogelijkheid biedt om direct na afloop van de One Minute Coaching, in maximaal 1 minuut tijd alle belangrijke informatie vast te leggen en op te slaan in de database van het bedrijf.

Informatie zoals de werk- en leerinstelling waarmee de medewerker aan het werk is en het effect van jouw coaching op de korte en middellange termijn.

Stel dat je binnen 1 minuut je medewerkers adequaat kunt coachen en de huidige vorm van beoordelen totaal wordt vervangen door One Minute Coaching?

Probeer je eens voor te stellen hoe je dan in de loop van de tijd de opgeslagen informatie ziet groeien. Informatie waarin al vrij snel trends te ontdekken zijn, de vordering richting eerder gestelde doelen zichtbaar worden, evenals het effect van deze korte interventies zelf, de wil om te leren en de persoonlijke groei.

Krijg je al een beeld?

Denk je eens in dat je medewerkers continu aandacht krijgen en de gelegenheid krijgen om mee te lezen met datgene dat jij hebt geconstateerd en eventueel opmerkingen kunnen maken in een apart kader?

Hoe ziet de web app er in een nutshell uit?

Naam van de medewerker uit jouw teamSituatie

 

 

 

1:1

1:team

1:teammeeting

Mentale stemming van de medewerker bij de start

 

 Kleurencirkel

 

Communicatietechniek

 

 

  

Complimenteren

Inspireren

Confronteren

Provoceren 

Effect van de One Minute Coaching

  

 

Geen

Bewustwording

Mindset switch

Eerste gedrags-verandering

 

Korte toevoeging:

Hoe werkt dit?

“Nieuw: de web applicatie One Minute Coaching. Voor altijd verlost van beoordelingsgesprekken” verder lezen

RSS

Check hier of jij een topsportmentaliteit hebt 

Topsportmentaliteit

Welke taal spreekt iemand met een topsportmentaliteit en welke woorden of zinnen gebruikt zo iemand zelden?

Wat is een topsportmentaliteit?

Topsporters worden geacht topsport te bedrijven. Veel van hen hebben van hun hobby hun beroep gemaakt. Ze willen winnen en hebben daar alles voor over. Je zou denken dat als je van je hobby je beroep maakt, je altijd gemotiveerd bent. In mijn vorige carrière als coach van professionele tennissers ontdekte ik dat dit in de praktijk echt anders is. Onder de topsporters die met hun tennis geld verdienden, waren ook spelers die helemaal niet altijd gemotiveerd waren. Topsporters zonder topsportmentaliteit.

Mensen met een topsportmentaliteit maken gebruik van moeilijkere omstandigheden om steeds beter te worden in wat ze doen. Ze ontwikkelen een sterke wil, hebben veerkracht, nemen verantwoordelijkheid, zien van veel zaken de humor in en genieten meer.

Dit werkt alleen als je jezelf verantwoordelijk voelt voor je eigen mentale stemmingen en dus bereid bent de omstandigheden te accepteren, respecteren en te benutten om beter te worden.

Kleurencirkel

Tijdens mijn trainingen vraag ik altijd naar het verschil tussen een feit en een mentale stemming. Grappig genoeg komt praktisch iedere groep met het juiste antwoord. Een feit is een gegeven, daar verander je meestal niks aan. Een mentale stemming of mindset bepaal je zelf. Bijna iedereen kent deze theorie. Mijn ervaring is dat voor velen de praktijk een stuk weerbarstiger blijkt.

Ook voor topsporters. En dat terwijl je mentaliteit het mogelijk maakt om onder iedere omstandigheid, met of zonder de hulp van anderen, Wat de feiten ook zijn.

Heb jij een topsportmentaliteit?

Je kunt aan het woordgebruik van iemand horen hoe goed deze persoon met bepaalde omstandigheden omgaat of gegaan is. Het is namelijk niet de situatie die je taal bepaalt, jijzelf kiest, vaak onbewust, jouw woorden passend bij dat moment. Ze verwoorden je mindset van dat moment.

Luister naar je eigen teksten en durf ze aan te passen voor een volgende keer in een vergelijkbare situatie.

“Check hier of jij een topsportmentaliteit hebt “ verder lezen

RSS

Onder water beïnvloeden betekent boven water spiegelen

Drie One Minute Coaching technieken om de mindset te prikkelen en gedrag te veranderen

Zo op het oog lijkt het een appeltje-eitje. Jan, een van jouw mensen, moet aan het begin van iedere maand zijn maandelijkse rapportage over de resultaten van zijn inspanningen bij jou inleveren.

Dat moet zonder problemen kunnen, zou je denken. Vergeet het maar! Het is niet alleen zo dat hij elke maand opnieuw aangespoord moet worden om de gegevens in te leveren. Als de rapportage wel door hem wordt aangeleverd is deze vaak incompleet. De afgelopen weken heb je enkele keren de gelegenheid genomen om hem het belang van de rapportage en het op tijd aanleveren ervan te laten inzien.

En toch, iedere keer weer, zie je geen verandering.

Je wilt Jan zover krijgen dat hij het op tijd en compleet aanlevert.

Hoe zou je met One Minute Coaching dit proces kunnen beïnvloeden?

Maak gebruik van de vier communicatietechnieken om de mindset van Jan te beïnvloeden.

 • Complimenteer oprecht op basis van de kwaliteiten die je bij Jan ziet.
 • Inspireer op basis van het vertrouwen dat je in Jan hebt.
 • Confronteer Jan met het gegeven dat hij regelmatig te laat is met het aanleveren van zijn rapporten.
 • Provoceer Jan door hem te vertellen dat hij de gewoonte heeft om te laat te zijn met alles dat een deadline heeft.

Ik schets drie manieren waarop je het gesprek kunt voeren (op een One Minute Coaching manier). “Onder water beïnvloeden betekent boven water spiegelen” verder lezen

RSS

One Minute Coaching: Wat een geluk! Jij hebt een topsportmentaliteit

Mijn 3e boek is uit! De 2e in de serie One Minute Coaching boeken. Van het eerste exemplaar One Minute Coaching – Impact in 60 seconden zijn meer dan 6500 exemplaren verkocht.

In mijn nieuwste boek One Minute Coaching: Wat een geluk! Jij hebt een topsportmentaliteit, neem ik je in 30 situatieschetsen mee naar je dagelijkse leven en houd ik je een spiegel voor. Jij staat, als hoofdpersoon, steeds weer voor een keuze. Geen keuzes van leven en dood, maar wel momenten waarop je iedere keer weer, vaak ongemerkt, wordt getoetst op wat je eigenlijk wilde toen je dit beroep of dit leven koos. En hoe je het ook anders zou kunnen doen. De One Minute Coaching manier.

1. Dagelijks verkeer

“Het is een vrij drukke ochtendspits. Er staan op dit moment meer dan 100 files. Een behoorlijk aantal daarvan is veroorzaakt door aanrijdingen. Ik noem alleen de files langer dan 10 minuten….”.

De stem van de nieuwslezer dringt langzaam tot je door. Woorden die beelden oproepen van een boze baas, van een teleurgestelde klant, van jouw onprofessionele gedrag. Je gedachten gaan terug naar het moment dat je wakker werd vanochtend.

Te laat opgestaan? Had je eerder van huis moeten gaan? Had je deze file ellende kunnen zien aankomen? Je weet hoe het werkt en toch, op sommige dagen kun je er niet zo goed mee omgaan. Je trekt net iets te hard op, je remt net wat later. Je baalt als een stekker.

En dan zinkt het in, je komt te laat. Onvermijdelijk.

Je kijkt voor je, luistert naar een liedje op de radio en je lijkt de file voor heel even te accepteren. Ineens wordt het geluid van de radio overstemd door vrij luide muziek. In je spiegeltje zie je een oranje bestelbusje dichterbij komen. Een kerel met een enorme baard zit achter het stuur. Hij zingt uit volle borst mee met de muziek. Overduidelijk genietend van het moment.

Je onderdrukt de neiging deze man in gedachten belachelijk te maken. Onder de indruk van het moment kijk je vol belangstelling naar dit compleet gelukkige plaatje. Wauw. Hoe doe je dat, vraag je je af, zo ontspannen in een omgeving met zoveel stress?

“One Minute Coaching: Wat een geluk! Jij hebt een topsportmentaliteit” verder lezen

RSS