Blog

We drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was!

alles blijft zoals het was

Volgens de cijfers van het NRTO (de branchevereniging voor trainen & opleiden) bedraagt de gezamenlijke omzet van bedrijfstrainingen en – opleidingen € 3,4 miljard in Nederland per jaar.

Bedrijfsopleidingen, trainingen en cursussen aan mensen die veronderstellen dat het geleerde door de deelnemers in een werksituatie daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.

….Veronderstellen…  

Organisaties die hun medewerkers bedrijfsopleidingen laten volgen zonder deze kennis te borgen, gooien geld over de balk

Wat het onderwerp van de bedrijfsopleiding ook is, uiteindelijk moet dit worden toegepast in de praktijk. De meeste mensen die deze opleidingen inkopen of verzorgen gaan ervan uit dat dit vanzelf gaat. En niets is minder waar.

Verandering gaat One Minute at a time

Voor echte verandering heb je constante coaching van de ander nodig
Er is begeleiding, coaching en sturing binnen het bedrijf voor nodig.

Mensen zijn hardnekkig in het vasthouden aan oude gewoonten
Ook al snappen ze het belang van een andere aanpak

Hoe verloopt een succesvolle implementatie?

Bij het implementeren van veranderingen zijn er een drietal fasen waar de betreffende medewerker doorheen moet om uiteindelijk zijn of haar nieuwe kennis in de praktijk te brengen.

1)     De bewustwordingsfase

Veel mensen zijn zich vaak niet bewust dat ze terugvallen in de oude aanpak en hebben een spiegel nodig in de vorm van coaching om te weten dat ze het anders doen dan afgesproken. In deze fase is de intrinsieke motivatie om het anders te gaan doen essentieel.

De coach is ervoor om die intrinsieke motivatie te triggeren.

2)     De veranderingsfase “We drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was!” verder lezen

RSS

Mindset, de motor van duurzame resultaten

Mindset

Stel, je bent een leidinggevende van een team en je krijgt de opdracht om je mensen te begeleiden terwijl je hun resultaten een maand lang niet kan bekijken. Je mag je alleen focussen op de leer- en werk instelling van de medewerkers aan de hand van gesprekken die je met ze hebt, de manier waarop ze met teleurstellingen omgaan, zich van hun taken kwijten, enzovoort.

Zou je op basis hiervan kunnen doorgronden wat de resultaten zijn?

‘Pas als de resultaten tegenvallen wordt er naar de instelling gekeken’.

Iedere afdelingsmanager, teamleider, divisie- of bedrijfsdirecteur heeft dezelfde belangen. Namelijk de gestelde doelen te realiseren en de teamresultaten te halen. Als dat lukt is het mooi meegenomen. Als het niet lukt wordt vaak gekeken naar de medewerkers die de target niet haalden. Aandacht met de nadruk op een andere strategie. Een andere aanpak. In ieder geval iets anders. Wat dan ook. Het uitgangspunt daarbij zijn altijd de resultaten. Vaak wordt er daarna pas naar de instelling gekeken. Stel dat je dit zou omdraaien… “Mindset, de motor van duurzame resultaten” verder lezen

RSS

De feedback regel is achterhaald! Hoe geef je feedback die wel verandering teweeg brengt? 

Zeg als leidinggevende nooit meer wat het gedrag van een ander met jou doet.

Een bekende stelregel rond het geven van feedback, diep ingeworteld in het bedrijfsleven en in het leven van veel gezinnen, is te vertellen wat het gedrag van een ander met jou doet. Bijvoorbeeld:

“Ik zie dat je je target niet hebt gehaald en dat stemt me diep teleur”.

“Je bent nu voor derde keer te laat tijdens deze meetings en daar baal ik van”.

Zinnen die in de jaren 90 van de vorige eeuw wellicht nog impact hadden vanwege toen heersende arbeidsethos onder jonge medewerkers, komen bij millennials niet aan. Bij feedback als ‘ik had dit niet van jou verwacht’, ‘je stelt me teleur’, denken zij vaak: “Dat is dan jouw probleem”.

En gelijk hebben ze.

Welke benadering heeft meer impact?

“De feedback regel is achterhaald! Hoe geef je feedback die wel verandering teweeg brengt? “ verder lezen

RSS

One Minute Coaching, pijn en plezier bij het spiegelen

Spiegelen

Wat voor werk je ook doet, in de techniek, als ingenieur, in de bouw, als arts in een ziekenhuis. Bij elke verandering die een team, een afdeling of een bedrijf doormaakt zullen mensen de dingen anders moeten doen, dan ze gedaan hebben.

Wellicht ook jij.

Doe jij dat niet, dan krijg je hetzelfde als je al had. Simpel zal je zeggen, maar niets blijkt minder waar. Ook jij weet ongetwijfeld dat het veranderen van je gewoonten een grote uitdaging is. En dat begint bij bewustwording van je huidige gedrag. Je kunt gewoonten immers alleen doorbreken als je ze bewust bent. En voor die bewustwording hebben veel mensen een ander nodig. Door de figuurlijke spiegel van de ander word je je eigen gedrag bewust. Als je in de spiegel wilt kijken uiteraard.

Hoe spiegel je de ander zo dat de kans op een bewustwording groot is?

Dat doe je in twee richtingen:

  • Door het laten zien en ervaren van de PIJN die het huidige gedrag kost en
  • het laten inzien van het PLEZIER dat het toekomstige gedrag oplevert.

Stel je voor, iemand heeft de gewoonte om acties uit te stellen. Al meerdere keren heb je gezien dat iemand zichzelf in de nesten werkt door zaken steeds uit te stellen. Je besluit te One Minute Coachen.

De communicatietechnieken die je kunt inzetten zijn:

  • complimenteren, waarbij je altijd uitgaat van de kwaliteiten van de ander,
  • inspireren waarbij je uitgaat van de toekomst,
  • confronteren waarbij je de ander de positieve spiegel voorhoudt en
  • provoceren waarbij je het gedrag van de ander op de hak neemt̻.

De doelstelling is steeds dezelfde. Iemand laten kijken naar zijn eigen gedrag, altijd vanuit de positieve intentie dat de ander er iets aan kan veranderen.

Hoe kun je iemand mentale pijn laten ervaren?

“One Minute Coaching, pijn en plezier bij het spiegelen” verder lezen

RSS

Even serieus: hoe krijg je meer lol in je team?

Meer lol in team

Zomervakantie in een ziekenhuis. Lekker rustig aan zou je denken, niets daarvan. Het is aanpoten! En dat terwijl de zon schijnt. Gelukkig op de fiets naar het werk. Dat wel. Veel mensen roepen op dagen als deze: “Ik ga nog steeds met plezier naar mijn werk”.

“En heb je ook plezier op je werk?”, vraag ik dan plagerig. En dan blijf het soms weleens stil of wordt er geroepen: “Ik heb niets te klagen”.

Laatst sprak ik een manager van een groot ziekenhuis in het midden van het land. We hadden onszelf op een cappuccino getrakteerd en zaten buiten op een terras aan de zijkant van het ziekenhuis.

Met een ernstig gezicht, al roerend in zijn koffie zegt hij: “Ik vraag me regelmatig af, lachen we wel genoeg met elkaar? Of nemen we alle problemen en onszelf te serieus en moeten we voor ieder ‘wissewasje’ gaan zitten?”

Na een korte stilte vervolgt hij met een ernstig gezicht:

“Het maken van de weekplanning voor mijn team is een goed voorbeeld. Het kost toch gauw 1,5 uur om dit goed in elkaar te zetten. Vervolgens komt er een moment dat ik dit deel met mijn team en dan gaan ze los. ‘Dit klopt niet en daar is geen rekening mee gehouden’, en ga zo maar door.

“En als alles dan weer enigszins recht getrokken is, denk ik: Waar doe ik dit eigenlijk voor? Je werkt jezelf uit de naad, zorgt ervoor dat alles perfect geregeld is en wat krijg je? Stank voor dank! Ik zal je de verdere details besparen, maar het commentaar is echt niet van de lucht. Mensen struikelen over de lulligste dingen. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er moet iets negatiefs over worden gezegd”.

“Even serieus: hoe krijg je meer lol in je team?” verder lezen

RSS